14

Par
4
Index
17
59
260m
56
220m
52
220m
47
180m
42
180m

14

Par
4
Index
17
59
260m
56
220m
52
220m
47
180m
42
180m

Hål 14

Sikta mitt i fairway och sträck ut!! Inspelet bör landa något till höger om flaggan och tänk på att ta klubba som räcker till då greenen ligger upphöjd.