17

Par
4
Index
5
59
325m
56
308m
52
297m
47
263m
42
220m

17

Par
4
Index
5
59
325m
56
308m
52
297m
47
263m
42
220m

Hål 17

Sikta till höger om fairwaybunkern vid utslaget. Vid motvind krävs minst två klubbor till på inspelet.