8

Par
4
Index
8
59
336m
56
329m
52
302m
47
278m
42
278m

8

Par
4
Index
8
59
336m
56
329m
52
302m
47
278m
42
278m

Hål 8

Sikta mitt i fairway för bästa inspelsvinkel mot green. Den försiktiga taktiken vid tuffa placeringar är att hålla sig till vänster på green. Den djärva taktiken vid högerplaceringar är ett högt slag mot flagg.