Lokala regler

Lokala Regler

1.                   Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

2.                   Banmarkeringar
Vit                                       out-of-bounds, regel 27
Gul                                      vattenhinder, regel 26
Röd                                     sidovattenhinder, regel 26
Blå                                      mark under arbete (MUA), regel 25
Blå-vit           MUA: spel förbjudet, bilaga 1 del B 1a
Orange         oflyttbart hindrande föremål, regel 24

 

 1. Stengärdsgårdar – ej hindrande föremål

Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig

 

 1. Belagda vägar – ej hindrande föremål

Belagda vägar är att betrakta som en organisk del av banan. Regel 24-2 är ej tillämplig.

 

 1. Intern out-of-bounds

Markeringen av bangränsen mellan hål 9 och 10 gäller endast vid spel på hål 9.

Vid spel på annat hål är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är då tillämplig.

 

 1. Jordfasta stenar och berg i dagen

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete (Regel 25-1).

 

 1. Myrstackar

Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

 

 1. Bunkerskador av rinnade vatten

Skador i bunkrar, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete (Regel 25-1).

 

 1. Skydd av unga träd

Skydd av unga träd markerade med orange färg. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som beskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras, när den lyfts enligt denna lokala regel.

 

 1. Dräneringar

Dräneringar på spelfältet, täckta av grovt stenmaterial, är mark under arbete. (Regel 25-1).

 

 1. Avståndsmätare

Det är tillåtet att använda utrustning som enbart mäter avstånd vid tävlingar anordnade av TruGK och för handicapgrundanderonder.

Vid tävlingar med annan arrangör, tex  seriespel eller tävlingar som tillhör tourer, gäller denna arrangörs tävlingsbestämmelser. Utrustning som används skall endast mäta avstånd. Om andra funktioner, t ex mätning av lutningar, vindriktning och temperatur finns , får den ej användas, regel 14.3 är tillämplig.

 

 1. Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas. Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger i sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 1. Övriga banmarkeringar

Vit med svart topp              intern out-of-bounds (se lokal regel nr 5)
Vit sprayad linje                  mua (se även lokal regel nr 12)
Gul-svart       150 meter till greeenens mitt, oflyttbart hindrande föremål
Gul platta mitt i fairway      150 meter till greenens mitt, oflyttbart hindrande föremål
Röd platta mitt i fairway     100 meter till greenens mitt, oflyttbart hindrande föremål
På vissa sprinklerlock finns angivet avståndet till greenkant och till greenens mitt.
Teemarkeringar: 59,56,52,47,42

Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel - förlust av hålet
Slagspel - två slag

 1. Lokala Tävlingsregler.

 

          15.1 Paus efter 9 spelade hål.

          Deltagande i sanktionerade tävlingar äger rått till en paus i högst fem minuter för

          att inta förfriskningar vid kiosken efter hål 9.

 

          Plikt för brott mot tävlingsregeln:

          Matchspel- Förlust av hålet.  Slagspel-2 slags plikt.

 

          15.2 Avbrott i spel

          Om spelet måste avbrytas kungör tävlingsledningen/kansliet, detta genom signal   

          Siren. Spelarna avbryter spelet och förfar enligt Regel 6-8. Följande signaler

          används:

          En lång signal. Avbryt spelet omedelbart.

          Tre signaler upprepade gånger . Avbryt spelet.

          Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

 

  

 1. SGF:s policy

 

          16.1 Säker golf

          Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer

          och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter

          ”säker golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

          Information om ”Säker Golf” finns på www.golf.se

 

          16.2 Uteblivande från tävling.

          Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på

          hemmaklubb bör som regel vara avstängd från deltagande i tävling under

          nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till

          vederbörandes hemmaklubb.

          Anmälningsavgiften skall betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i

          nästa tävling. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara

          tävlingsbestämmelser, skall detta betraktas som godtagbara skäl.

 

          16.3 Alkohol

          SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond.

 

          16.4 Doping

          Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper

          honom/henne, kan bestraffas med upp till två års avstängning från all

          idrottslig verksamhet. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett

          preparat hon/han använder är dopingklassat.

 

         

 

 1. Lokala ordningsföreskrifter

 

17.1 Banarbetare har alltid företräde. Vänta på klartecken, en uppsträckt hand från

          banarbetare.

 

17.2 Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk medtagas.

 

17.3 Två spelare får bara dela klubbor/bag i greensome/foursome.

 

17.4 På golfbag skall medlemsbricka finnas.

 

17.5 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från golfvärd.

 

17.6 Spelare med lägsta handicapet i bollen har golfvettansvaret.

 

17.7 Bunkerkrattor skall placeras i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

 

17.8 Ensamspelare har aldrig företrädesrätt och på högfrekvent tid har två- och tre-

          Bollar inte företräde framför fyrbollar.

 

17.9 Det är endast tillåtet att gå ut på 10:an  om det ej finns synliga spelare på hål 9.