Kommittéer

På Trummenäs GK har vi kommittéer för både Junior-, Senior- och Damverksamheten.

Dessa grupper av engagerade medlemmar är mer än tacksamma för all hjälp de kan få för att skapa trivsel bland medlemmarna i klubben. Är du intresserad av att hjälpa till?

Kontakta kansliet på e-mail kansli@trummenasgk.se och berätta hur du gärna hjälper till, så ser vi till att du får kontakt med respektive ansvarig för den kommitté du är intresserad av att stötta.

Din hjälp är oerhört uppskattad!