Damkommitténs årliga möten

Damkommittén bjuder under året in till både vår- och höstårsmöte. Mötet på våren, som brukar vara en större tillställning, presenterar säsongens aktiviteter medan mötet på hösten analyserar och sammanställer hur säsongen varit. 

Till damkommitténs vår- & höstårsmöte är alla klubbens damer välkomna! 

 

Nedan finns protokoll från dessa möten att ta del av.