Policy & mål -juniorkommitten

Verksamhetsplan för Trummenäs GK:s  Junior- och Elitkommitté

 

Verksamhetsplanen inför 2017 är under arbete i samband med att vi skapar en helt ny EJK på TrummenäsGK. Dock finns en handlingsplan

 

 

framtagen för 2017.

Handlingsplan

Rekrytering

  • Vi rekryterar i första hand i närområdet.
  • Barn upp till 12 år erbjuds gratis medlemskap.
  • Vi samarbetar med skolor och idrottsföreningar i närområdet.

Spelarutveckling

  • Golfäventyret skall vara en vägledare för vår träning för knattar.
  • Träning hela året för de äldre grupperna.
  • Tydliga ramar för spelareutveckling för barn och ungdomar, nya som etablerade.

Övrigt

  • Ett eller flera företag skall kopplas till denna verksamhet.