Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål. Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig till någon i styrelsen. Ansvaret för den löpande verksamheten har klubbchefen.

Mats Johansson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande ansvar för hela klubbens verksamhet & Marknadsgruppen 

Maria Nilsson

Vice Ordf

Ansvarsområde: Ersättare för ordf, Kommunikationsgruppen Restaurangfrågan & Teen Cup 

Christina Svensson

Ledamot

Ansvarsområde: Restaurang, Marknad & Teen Cup 

Mats Åhman

Kassör

Ansvarsområde: Kassör & Bankommittén 

Åse Hamn

Ledamot

Ansvarsområde: Värdegrund - HR-frågor & Projektledare vision 50/50

Eva Axelsson

Sekreterare

Ansvarsområde: Sekreterare & Damkommittén 

Stefan Malmström

Ledamot

Ansvarsområde: Kommunikationsgruppen

Mats Fransson

Ledamot

Ansvarsområde:   Miljö och Klubbens arbetsmiljöfrågor.

Elisabeth Möller

Ledamot

Ansvarsområde: Medlemsutveckling Juniorkommitté & Tävlingskommitté