Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål. Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig till någon i styrelsen. Ansvaret för den löpande verksamheten har klubbchefen.

Mats Johansson

Ordförande

Ansvarsområde: Övergripande ansvar för hela klubbens verksamhet.

Mats Fransson

Vice Ordf

Ansvarsområde: Ersättare för ordf  och Klubbens arbetsmiljöfrågor.

Christina Svensson

Ledamot

Ansvarsområde: Arbetar med restaurangfrågan.

Mats Åhman

Kassör

Ansvarsområde: Ekonomi

Åse Hamn

Ledamot

Ansvarsområde: Värdegrund - HR-frågor

Eva Axelsson

Sekreterare

Ansvarsområde: Styrelsen protokoll mm Medlemsutveckling Junior och ungdomsverk

Stefan Malmström

Ledamot

Ansvarsområde: Kommunikationsgruppen

Maria Nilsson

Suppleant

Ansvarsområde: Kommunikationsgruppen Restaurangfrågan.

Elisabeth Möller

Suppleant

Ansvarsområde: Medlemsutveckling Junior och ungdomsverk.