Ett annorlunda årsmöte

Ett annorlunda Årsmöte

Vår-årsmötet 2020 blev annorlunda. Covid -19 smittan gjorde att mötet hölls utomhus på klubben. Trots det allmänna läget så mötte ett 40-tal av klubbens medlemmar upp mötet. Det är glädjande många i jämförelse med andra idrottsföreningar och visar intresset för klubben.

De frågor som ska avgöras på årsmötet handlar mestadels om utvärdering av förra verksamhetsåret. Styrelsen lämnade sin verksamhetsberättelse som bl.a. handlade de
personalförändringar som skett under förra året då både Patrik Trydefeldt och Jan-Erik Andersson avslutade sina uppdrag efter många i klubben. I verksamhetsberättelsen
beskrevs medlemsantalet den 31/12 som var 1172 st och det ekonomiska resultatet som uppgick till ett plus på ca 572 000 kr. Det goda resultatet består främst av en extra intäkt beroende på den förändring av klubbens arrendeområden som skedde under 2019. Klubben avstod delar av området norr om korthålsbanan och fick därmed en extra ersättning på 600 000 kr. Om tittar närmare på den vanliga driften av klubben så finns det både minus och plus att redovisa. De största plusen om jämför mellan 2018 och 2019 handlar om bättre resultat för lektionsintäkterna, spelavgifterna, årsavgifterna och inte minst greenfee-intäkterna som ökar med ca 100 000 kr. På minussidan handlar det bl.a. om ökade kostnader för reparation och underhåll av maskinerna, jubileumsfirandet, reparationer av klubbhuset och krav installation av larm av klubbens lokaler.

Revisorerna har granskat hela verksamheten och föreslog årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. Det blev också årsmötets beslut.
Mötet beslöt om översyn av klubbens stadgar för att tydliggöra delar av dagens stadgar. Översynen ska vara klar inför höstårsmötet 2020.

Det lämnades flera informationer

  • Klubbchefen Johan Bjerngren presenterade sig och sina ambitioner kring Trummenäs. - Vi ska göra Trummenäs till den bästa arenan var ett av Johans budskap. Dessutom redogjorde Johan tillsammans med Headgreenkeepern Hampus Karlsson kring läget på banan och när det blir aktuellt att öppna även sommarbanan. Den 4/4 planeras för både en städdag och den första tävlingen för året.
  • Östmans taverna, Cornelia Nyberg och Robin Östman presenterade upplägget verksamheten. Till mångas stora glädje smygtittades det också på den uppfräschning som gjorts.
  • Eleonor Blomqvist, presenterade nyheterna i shopen och de medarbetare som vikommer att möta i shop och reception i sommar
  • Vår PRO Björn Hansson avslutade informationerna med att presentera tränings-och lektionsupplägg inför säsongen.

Efter en frågestund med frågor om bl.a. rutinerna för ekonomiuppföljningen och trafikfrågor så avslutades årsmötet med fika på Östmans taverna.