Vi ställer om - Höstårsmöte 15/11 15.00

Vi ställer om

Årsmötet den 15/11 kl 15.00 blir digitalt Sedan tidigare har vi kallat till årsmöte söndagen den 15/11 kl 15.00. När vi i styrelsen planerade mötet så tog vi hänsyn till den pågående Corona-pandemin och valde därför en speciell möteslokal som skulle kunna Corona-säkras. Tyvärr har dock smittspridningen åter ökat. Idag har Region Blekinge meddelat att organisationen höjer sin beredskap och inför stabsläge. Vi har dessutom fått ytterligare rekommendationer från Svenska Golfförbundet (SGF), Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten som alla innehåller kraftiga uppmaningar om att avstå från fysiska möten.

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att årsmötet kommer att genomföras digitalt. Det innebär att våra medlemmar kommer att kunna delta i mötet via internet. Vi är medvetna om det kan upplevas som en begränsning och kan försvåra deltagande för några av våra medlemmar men detta ska vägas mot de risker för smittspridning som ett vanligt möte skulle innebära. Ett digitalt genomförande är i enlighet med SGF;s rekommendation och kommer att komma uppfylla stadgarnas krav på årsmötets genomförande. Vi kommer under de närmaste dagarna att återkomma med praktisk information kring hur deltagande och genomförande av årsmötet kommer att ske.

Trummenäs GK

Styrelsen
Mats Johansson ordf