Styrelsen informera

Maria Nilsson, ny vice ordförande i klubben

Redan dagen efter årsmötet samlades styrelsen för att bl.a. diskutera arbetsfördelning och konstituering under kommande verksamhetsår. Mötet ledde till några rockader i arbetsfördelningen inom styrelsen.

Maria Nilsson, tar över som vice ordförande eftersom Mats Fransson valt att delvis trappa ner sin aktivitet. En av Marias arbetsuppgifter inom styrelsen är att vara ansvarig för den stora juniortävlingen Teen Cup i slutet av sommaren 2021.

Eva Axelsson fortsätter som sekreterare och Mats Åhman är fortfarande kassör i klubben. Mats Johansson valdes som ordförande redan av årsmötet.

Styrelsen fortsätter arbeta med ansvarsområden inom verksamheten. Den totala arbetsfördelningen och aktuella kontaktuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

Kommentarer