Trummenäs GK ska få nytt fräscht utseende!

Ett av flera utvecklingsområden som den nya styrelsen har börjat arbeta med är att fräscha upp klubbens kommunikation. Ny användarvänlig hemsida, ny grafisk profil och en logotyp som signalerar det unika med Trummenäs golfbana ska utvecklas under de närmsta månaderna.

”Den nya vision som vi i styrelsen tillsammans med medlemmarna tagit fram innebär att Trummenäs GK ska bli en av de mest attraktiva klubbarna i sydöstra Sverige”, säger Maria Nilsson, som har kommunikation som ett av sina ansvarsområden i styrelsen. ”För att uppnå det krävs att vi blir bättre på många saker. Något som definitivt måste bli bättre är vår hemsida och hur vår kommunikation ser ut.”

För att få kvalitet i kommunikation krävs expertkompetens, något som klubben inte har i organisationen idag. I våras lyckades Johan Bjerngren, vår klubbchef, få till ett sponsoravtal med en vass varumärkesbyrå i Karlskrona. Företaget heter Compani56 och är en växande stjärna i reklambranschen med ett flertal välkända och stora kunder. Byrån sköter till exempel Karlskrona kommuns sociala medie-kommunikation, är Blue Science Parks byrå och har även kunder inom idrotten i kommunen. Både HIF Karlskrona och KHK anlitar Compani56.

”Vi är väldigt glada över att Compani56 vill göra det här jobbet åt oss”, säger Mats Johansson, styrelseordförande för klubben. ”Vi, som alla golfklubbar, är beroende av att få nya medlemmar och att gäster vill spela på vår bana. Då krävs det bra marknadsföring. Syns man inte, finns man inte.

Mats betonar också att banan fortsatt har högst prioritet men att styrelsen måste arbeta med parallella frågor samtidigt. Utvecklingen av kommunikationen är en sådan fråga.

Compani56 har bestämt sig för att hjälpa Trummenäs GK med att göra en fullständig renovering av hemsida, grafisk design, logotyp och typsnitt.

”Vi har tittat på hur de svenska golfklubbarnas kommunikation ser ut och kan konstatera att de flesta är hopplöst efter i utvecklingen vad gäller kommunikation och marknadsföring”, säger Bao Vuong som är byråchef på Compani56. ”Vi vill hjälpa Trummenäs GK att utmana branschstandarden och skapa något som verkligen fungerar och sticker ut. Vi har höga ambitioner. Vår affär i det här är att vi ska kunna ta oss in på golfmarknaden och därför är det intressant för oss.”

Ett professionellt arbete inom reklam- och kommunikationsvärlden innebär ett gediget analysarbete först, innan man börjar skapa designförslagen. Compani56 har därför intervjuat både medlemmar, gäster och företag med syfte att öka sin förståelse av hur målgrupperna tänker och använder de olika kommunikationskanalerna. I det arbetet har de fått hjälp av två Hyper Islandstudenter som går en två-årig utbildning i UX-design. UX står för ”User Experience”, dvs användarupplevelser fritt översatt. Studenterna utbildar sig till att bli experter på att förstå kunders behov för att företag ska kunna skapa digitala tjänster som är användarvänliga och skapar värde för kunderna.

Resultatet av det arbetet har visat att många har problem med klubbens hemsida. Den är inte lätt att hitta information i, den spretar rent grafiskt och harmonierar inte med den ambition och vision som klubben har tagit fram. Synpunkter har även kommit vad gäller klubbens logotyp. De flesta förknippar Trummenäs GKs golfbana med hav och vind. Banans placering mitt ute i skärgården är ett unikt värde, något som skiljer sig från många andra golfbanor. Dagens logotyp med en bild på två träd och ett par buskar speglar inte detta. Logotypen är en viktig del av varumärket och bör skapas med omsorg.

”Vi vill att klubbens grafisk profil, logotyp och bildspråk ska bidra till det långsiktiga arbete som vi påbörjat”, avslutar Maria Nilsson. ”Trummenäs GK ska vara en modern golfklubb som inte bara lockar killar och äldre män utan även attraherar kvinnor och tjejer att börja spela golf. Golfen är en traditionstyngd sport, skapad av män för män. Vi vill ändra på detta och se till att även kvinnor och unga tjejer känner sig välkomna.” Exempel på tre klubblogotyper med ett utseende som är mycket vanligt i golfsverige. Emblematiska och inspirerade av heraldiska vapensköldar. Sölvesborgs GK fräschade upp sin logotyp 2018. Bao Vuong, byråchef på Compani56 är själv en inbiten golfare. Och medlem i Trummenäs GK såklart. Klubben behöver en rejäl uppfräschning av kommuni- kationen, säger Maria Nilsson, en av styrelseledamöterna i Trummenäs GK.

Text: Stefan Malmström 

Sölvesborgs GK fräschade upp sin logotyp 2018.

Kommentarer