Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Mats Fransson

Ordförande

Linn Walderton

Sekreterare

Ulf Swärdh

Kassör

Johan Herrlin

Vice Ordf

Tom Ohlsson

Ledamot

Eva Axelsson

Ledamot

Niclas Grimskär

Suppleant

Åse Hamn

Suppleant