Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Mats Johansson

Ordförande

Mats Fransson

Vice Ordf

Christina Svensson

Sekreterare

Kerstin Fagerberg

Kassör

Åse Hamn

Ledamot

Eva Axelsson

Ledamot

Niclas Grimskär

Suppleant

Stefan Malmström

Suppleant