Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Jan-Erik Andersson

Ordförande

Jan-Erik är även ordförande i Blekinge Golfförbund

Mats Fransson

Vice Ordförande

Linn Walderton

Sekreterare

Ulf Swärdh

Kassör

Johan Herrlin

Ledamot

Mats Carlsson

Ledamot

Per-Erik Smiding

Ledamot
  • Tel: 0708440520
  • Mobil: smiding@live.se

Catarina Siverland

Suppleant

Jonas Lundin

Suppleant