Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Jan-Erik Andersson

Ordförande

Jan-Erik är även ordförande i Blekinge Golfförbund

Mats Fransson

Vice Ordförande

Linn Walderton

Sekreterare

Ulf Swärdh

Kassör

Johan Herrlin

Ledamot

Tom Ohlsson

Ledamot

Eva Axelsson

Ledamot

Niclas Grimskär

Suppleant

Åse Hamn

Suppleant