Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Mats Johansson

Ordförande

Mats Fransson

Vice Ordf

Christina Svensson

Sekreterare

Niclas Grimskär

Kassör

Åse Hamn

Ledamot

Eva Axelsson

Ledamot

Stefan Malmström

Ledamot

Maria Nilsson

Suppleant

Mats Åhman

Suppleant

Styrelsen 

Bakre rad fv:  Mats Fransson, Mats Åhman, Niclas Grimskär, Stefan Malmström

Främre rad fv: Christina Svensson, Maria Nilsson, Eva Axelsson, Mats Johansson

Saknas på bild : Åse Hamn