Damkommittén

 

Damerna på Trummenäs GK

Damkommittén ska arbeta för att tillvarata och utveckla damernas intressen i klubben.

Vi ska erbjuda sällskapsspel, tävlingar och trivselaktiviter i syfte att öka sammahållningen och för att underlätta rekrytering av nya medlemmar.

Tillsammans ska vi verka för att alla golfdamer, ny eller gammal i klubben, högt eller lågt handicap, kan komma ut och spela golf under trivsamma former.

Golf är ju en så fantastisk sport!

Damkommittén ska

  • Arrangera damtävlingar
  • Arrangera månadsavslutningar
  • Arrangera säsongsuppstart (vårträff)
  • Arrangera höstavslutning
  • Arrangera ”Hemlig resa”
  • Presentera damgolfen för nya medlemmar
  • Ordna ”faddersystem” för spel tillsammans med nya medlemmar
  • Bidra till ökad regelkunskap
  • Arbeta för att fler damer vill engagera sig i klubbens arbete
  • Arbeta för att få fler damer att delta i dam- och klubbtävlingar