Träningsavgifter

Träningavgifter för 2017

 

Golfkul – Miniknatte

Målet är att knattarna ska lära känna och agera i en golfmiljö. Inriktningen är att ha kul och att fungera i grupp. Vi fokuserar på övningar som leder till en bra golfutveckling. Vi tillämpar Golfäventyret med övningar och spel på 30-/50-/100-banan. Det kostar 600:-/år och då ingår medlemskap och en t-shirt med Trummenästryck. Träningen bedrivs Maj-aug. med uppehåll i Juli.

Steg 1 (8-15 år ).

Spel och träning varje tisdag och onsdag under sommarlovet med mål att nå 35 i hcp. Träningen sker med sommarlovstränare. ( huvudsakligen äldre juniorer och Björn Hansson.) Före och efter sommarlovet sker träningen kvällstid. I steg 1 tränar vi alla delar av spelet på ett lekfullt sätt.Vi skapar utmaningar för juniorerna utefter ”Golfäventyret”. Tekninkträning sker med Björn. Juniorerna tävlar på Blekingetouren. Träningsavgiften är 1200:-/säsong. I träningsavgiften ingår det en pike och en keps. Vi tränar April – Sept.

Steg 2 (8-15 alt. 16-21 år).

Junioren tävlar på Blekingetouren eller bara för att det är kul. I steg 2 fokuserar  träningen på utmaningar, tester, spelövningar och teknikträning med tränare. De yngre juniorerna tränar under dagtid på vardagar under sommarlovet och de äldre tränar 2ggr i veckan på kvällstid under sommarlovet. Under skoltid så tränar alla på kvällstid eller på helgen. Sommarlovsträningarna sköts av äldre juniorer, föräldrar och Björn. Träningsavgiften är 1200:-/säsong. I träningsavgiften ingår pike och keps.

Steg 3

I steg 3 spelar juniorerna på skandia tour regional eller bedöms av klubben att vara mogen att spela på den nivån. Juniorerna tränar året runt med ett pass i veckan vintertid och två pass i veckan maj – sept. Träningen leds av Björn. Dessutom tillkommer en ledarledd träning varje vecka. Träningen fokuserar på teknikträning, tester, spelförståelse samt att skapa bra rutiner. Vissa krav på juniorerna införs. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Träningsavgift 1500:- år. I träningsavgiften ingår pike och keps.

Tävlingsnivå – Skandia Elit eller liknande + Elitspelare oavsett ålder.

I detta steg har juniorerna tävlat sig upp till Elitnivå eller bedömts av klubben att vara mogen för den nivån. Träning sker i grupp, året runt med klubbens träning sker i grupp, året runt med klubbens tränare. Tränaren kommer även att finnas med på någon/några tävlingar under året. I detta steg ökas kraven på juniorerna/spelarna. Förutom fortsatt teknik-, mål-, taktik- och mental träning börjar vi med rondanalys och individuell tävlings- och träningsplanering. Fokus ligger även på att tävla mycket. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Individellt avtal för tourspelare på elitnivå när det gäller tävlingsersättning. Varje avtal är unikt. Träningsavgiften är 2000:-/år. I träningsavgiften ingår pike och keps.

Team Trummenäsmedlem utan träning bet. 1000:-/säsong. Lagkläder ingår.

 

Spel på korthålsbanan

För de juniorer som deltar i träning och har betalt träningsavgift är spel på korthålsbanan avgiftsfritt. Efter betald träningsavgift erhålles speciell bag-bricka för korthålsbanan från kansliet.

Medlemsavgifter och greenfee

För medlemsavgifter och greenfee se klubbens hemsida. OBS! Upp till 12 år gäller fri medlemsavgift. Dock måste man fylla i medlemsansökan

 

Trummenäs GK

Elit- och Juniorkommiten