Träningsavgifter

Träningavgifter för 2017

 

Golfkul – Miniknatte

Målet är att knattarna ska lära känna och agera i en golfmiljö. Inriktningen är att ha kul och att fungera i grupp. Vi fokuserar på övningar som leder till en bra golfutveckling. Vi tillämpar Golfäventyret med övningar och spel på 30-/50-/100-banan. Det kostar 700:-/år

Knattar (7-10 år ).
 Träning på torsdagar april - juni samt skolstart - sept./okt.  och onsdagar under sommarlovet. Träningen sker med sommarlovstränare. ( huvudsakligen äldre juniorer och Björn Hansson.) Före och efter sommarlovet sker träningen kvällstid. Knattarna tränar alla delar av spelet på ett lekfullt sätt.Vi skapar utmaningar för juniorerna utefter ”Golfäventyret”. Tekninkträning sker med Björn. Om vi  tävlar så gör vi det på på Blekingetouren. Träningsavgiften är 1200:-/säsong för ca 40 h . Vi tränar April – Sept/okt.

Yngre juniorer  (11-15 år).

Junioren tränar och tävlar på Blekingetouren eller bara för att det är kul. Yngre juniorerna fokuserar träningen på utmaningar, tester, spelövningar och teknikträning med tränare. De yngre juniorerna tränar under dagtid på vardagar under sommarlovet. Under skoltid så tränar alla på kvällstid. Sommarlovsträningarna sköts av äldre juniorer, föräldrar och Björn. Träningsavgiften är 1200:-/säsong. I träningsavgiften ingår pike och keps.

Äldre juniorer (16-21 år).

 De äldre Juniorerna tränar året runt med ett pass golf i veckan vintertid och två pass golf i veckan maj – sept. Träningen leds av Björn. Dessutom tillkommer en ledarledd träning varje vecka. Träningen fokuserar på teknikträning, tester, spelförståelse samt att skapa bra rutiner. Vissa krav på juniorerna införs. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Träningsavgift 1200:- år

Tävlingsnivå – Skandia Elit eller liknande + Elitspelare oavsett ålder.

I detta steg har juniorerna tävlat sig upp till Elitnivå eller bedömts av klubben att vara mogen för den nivån. Träning sker i grupp och singel året runt med klubbens tränare. Tränaren kommer även att finnas med på någon/några tävlingar under året. I detta steg ökas kraven på juniorerna/spelarna. Förutom fortsatt teknik-, mål-, taktik- och mental träning börjar vi med rondanalys och individuell tävlings- och träningsplanering. Fokus ligger även på att tävla mycket. Juniorerna har rätt till tävlingsersättning. Individellt avtal för tourspelare på elitnivå när det gäller tävlingsersättning. Varje avtal är unikt. Träningsavgiften är 1700:-/år

 

 

Spel på korthålsbanan

För de juniorer som deltar i träning och har betalt träningsavgift är spel på korthålsbanan avgiftsfritt. Efter betald träningsavgift erhålles speciell bag-bricka för korthålsbanan.

Medlemsavgifter och greenfee

För medlemsavgifter och greenfee se klubbens hemsida. OBS! Upp till 12 år gäller fri medlemsavgift. Dock måste man fylla i medlemsansökan

 

Trummenäs GK

Elit- och Juniorkommiten