Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2020

       
Medlemsavgift   400 kr        
  Årlig spelrättsavgift Medlemsavgift Spelrätt krävs Total årsavgift
Knattar t.o.m. 12 år                             0 kr - -              0 kr
Juniorer 13 - 14 år                       1 000 kr - -        1 000 kr
Juniorer 15 - 18 år                       1 900 kr - -        1 900 kr
Juniorer 19 - 21 år                       2 200 kr - -        2 200 kr
Heltidsstuderande senior (intyg från CSN krävs)                       2 800 kr - -        2 800 kr
Fullvärdig Senior                       5 500 kr                 400 kr X        5 900 kr
Vardagsmedlem                       4 300 kr                 400 kr X        4 700 kr
Passiv medlem, ink. 2 fria rundor, fritt spel korthålsbana                       1 200 kr - -        1 200 kr
Familjepaket, 2 fullvärdiga seniorer + juniorer                     13 000 kr - X      13 000 kr

Bagskåp litet

                                       500 kr

Bagskåp stort

                800 kr

 

Förmån som fullvärdig medlem i Trummenäs GK:

Du som är fullvärdig medlem i Trummenäs Golfklubb har under säsongen 
möjlighet att bjuda in gäst till banan för en reducerad greenfee om 320 kronor. 
Varje fullvärdig medlem har 5 tillfällen per år för detta. 

       
         

 

Introduktionsmedlemskap för nya medlemmar 2020

       
• Gäller för dig som inte varit medlem på 3 år i Trummenäs Golfklubb.
• Fritt spel 2020 på Trummenäs Golfklubb.
• Spelrätt behövs inte år 1.
       
       
       
Total årsavgift      
Intro Juniorer 13 - 14 år    650 kr      
Intro Juniorer 15 - 18 år 1 200 kr      
Intro Juniorer 19 - 21 år 1 400 kr      
Intro Heltidsstuderande seniorer (intyg från CSN krävs) 1 800 kr      
Intro Senior 3 500 kr