Custom-fitting lesson

Varför tycker jag att du ska göra en Custom fitting när det är dags att skaffa nya klubbor ?

Efter mer än 30 års erfarenhet med custom fitting så kan jag säga att mina kunders upplevelse är att de känner sig trygga. Att deras frågor ofta får svar i bättre bollträff. Detta ger dem i sin tur ökad säkerhet och bättre längd. För mig är det viktigt att det ska var en upplevelse att genomföra en custom fitting hos oss på Trummenäs GK.