Vintergolfen 2019/2020

Vintergolfen avslutas med Shoot Out den 5 April för de 10 bästa i varje klass.

 

Samling senast 8:30 i klubbhuset 

Startföreträde 09:00-09:45

Kanonstart

Vid varvning på hål 1 har vintergolfen företräde till varannan tid. (Vänligen visa hänsyn!) 

 

Spelform: Slaggolf

Klasser:

A 0-13

B 13,1-36,0

Startklassen behålls hela tiden.

Vi använder oss av vinterslope-tabellen och varje deltagare för in sitt HCP på listan som finns i Klubbhuset.  

Startavgift:   50kr

 

Priser efter antal deltagare per klass: 

0-7                100

8-14              150               75

15-21            200               125               75

22-28            250               125               75                 50

29-35            275               175               125               75                 50

36-42            275               200               150               75                 50                 50

Efter avslutad serie spelar topp 10 på OOM en shootout i både A & B klassen. De 10 bästa resultatomgångarna räknas.

Poängligor: En för A-klassen och en för B-klassen.

Den klass som deltagaren startar i spelar han/hon i under hela tävlingsperioden vad gäller poängligan. 

Poängen fördelas veckovis enligt principen 15,12,10,8,6,5,4,3,2,1

Om färre än 7 deltagare är poängfördelningen 10,8,6,4,3,2,1

 

Särskilda regler och bestämmelser

 

Förlorad boll på finklippta delen av spelfältet får ersättas utan plikt på det stället man är överens om att den försvann.

Deltagare tävlar hela säsongen i den klass som hon/han hade vid 1:a start, men på aktuellt hcp.

För att en klass ska spelas och räknas, krävs 4 spelare i den klassen.  

Vid snö får snön sopas undan och bollen placeras. OBS! Ej i hinder! Snön får ej sopas undan på/utanför green så att kanaler bildas.

Vid lika resultat segrar lägst erh slag, därefter matematiska metoden.

Sommar- eller vintergreener meddelas före start.

Särskilda regler (väder- & banförhållanden) meddelas före start:

  • Pluggad boll
  • Förlorad boll
  • Lägesförbättring