Vintergolfen 2017/2018

Vintergolfen 2017/2018              

 

Shoot out den 8 April för de 10 bästa i varje klass

 

Samling senast 8:30 i klubbhuset 

Start sker från hål 10.

 

Startföreträde 09:00-09:45

Kanonstart

Vid varvning på hål 1 har vintergolfen företräde till varannan tid. (Visa hänsyn!) 

 

Spelform: Slaggolf

Klasser:

A 0-13

B 13,1-36,0

Startklassen behålls hela tiden.

Vi använder oss av vinterslope-tabellen

 

Startavgift:   40kr

 

Priser efter antal deltagare per klass:

 

0-7                100

8-14              150               75

15-21            200               125               75

22-28            250               125               75                 50

29-35            275               175               125               75                 50

36-42            275               200               150               75                 50                 50

Efter avslutad serie spelar topp 10 på OOM en shootout i både A & B klassen. De 10 bästa resultatomgångarna räknas.

Poängligor: En för A-klassen och en för B-klassen.

Den klass som deltagaren startar i spelar han/hon i under hela tävlingsperioden vad gäller poängligan. 

Poängen fördelas veckovis enligt principen 15,12,10,8,6,5,4,3,2,1

Om färre än 7 deltagare är poängfördelningen 10,8,6,4,3,2,1

 

Särskilda regler och bestämmelser

 

ˆ        Förlorad boll på finklippta delen av spelfältet får ersättas utan plikt på det stället man är överens om att den försvann.

Deltagare tävlar hela säsongen i den klass som hon/han hade vid 1:a start, men på aktuellt hcp.För att en klass ska spelas och räknas, krävs 4 spelare i den klassen.  Vid snö får snön sopas undan och bollen placeras. OBS! Ej i hinder! Snön får ej sopas undan på/utanför green, så att kanaler bildas. Vid lika resultat segrar lägst erh slag, därefter matematiska metoden. Sommar- eller vintergreener meddelas före start. Särskilda regler (väder - banförhållanden) meddelas före start:

  • Pluggad boll
  • Förlorad boll
  • Lägesförbättring