Vintergolfen 2016/2017

Vintergolfen 2016/2017              

 

Tävlingsperiod 6 nov – 26 mars söndagar

 

Samling senast 8:30 i klubbhuset för lottning.

Startföreträde 09:00-09:45

Kanonstart

Vid varvning på hål 1 har vintergolfen företräde till varannan tid. (Visa hänsyn!) 

 

Spelform: Slaggolf

Klasser:

A 0-13

B 13,1-36,0

Startklassen behålls hela tiden.

Vi använder oss av vinter-hcp d.v.s. exakt hcp avjämnat till närmaste heltal ger erhållna slag.

 

Startavgift:   40kr

 

Priser efter antal deltagare per klass:

 

0-7                100

8-14              150               75

15-21            200               125               75

22-28            250               125               75                 50

29-35            275               175               125               75                 50

36-42            275               200               150               75                 50                 50

Efter avslutad serie spelar topp 10 på OOM en shootout i både A & B klassen. De 10 bästa resultatomgångarna räknas.

 

Särskilda regler och bestämmelser

ˆ        Lägesförbättring med en klubblängd gäller på hela spelfältet förutom greener, på vintergreen gäller ett scorekort

ˆ        Förlorad boll på finklippta delen av spelfältet får ersättas utan plikt på det stället man är överens om att den försvann.

Deltagare tävlar hela säsongen i den klass som hon/han hade vid 1:a start, men på aktuellt hcp. Vintergolfen spelas som gemensam klass om någon klass har för få deltagare. (Färre än 4.) Vid snö får snön sopas undan och bollen placeras. OBS! Ej i hinder! Snön får ej sopas undan på/utanför green, så att kanaler bildas. Vid lika resultat segrar lägst erh slag, därefter matematiska metoden. Sommar- eller vintergreener meddelas före start. Särskilda regler (väder - banförhållanden) meddelas före start:

  • Pluggad boll
  • Förlorad boll
  • Lägesförbättring