Covid-19

Trummenäs GK följer Folkhälsomyndighetens, Region Blekinge och Svenska Golfförbundets rekommendationer.

Information Covid-19

 

Eftersom rekommendationerna löpande uppdateras hänvisar vi i första hand till Svenska Golfförbundet sida som sammanställer det rekommendationer som gäller för golfklubbar.

Trummenäs Golfklubb kommer göra avvägningar baserat på myndigheternas beslut avseende olika aspekter av vår verksamhet.

Rekommendationer

SGF´s Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten

Region Blekinge

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra de åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. 

Allmänna råd:

Stanna hemma när du är sjuk
Var uppmärksam på symtom av Covid-19
Tvätta händerna ofta
Hosta och nys i armvecket
Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 

På Trummenäs GK

Uppdaterat 2021 – 06 – 01

Blekinge har fortsatt skärpta restriktioner för Covid -19 med anledning av det fortsatt höga smittspridningen i länet. Vi uppmanar våra besökare att respektera gällande regler. Vi uppmanar våra partners och samarbetsorganisationer att noggrant följa gällande regler för respektive verksamhet. 

Gemensamt kan vi nu göra så att vi kan se fram mot en fantastiskt sommar på Trummenäs.

Med vänlig hälsning

Johan Bjerngren / Mats Johansson
Klubbchef / Ordförande

Trummenäs Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas, Region Blekinge och Svenska Golfförbundets råd och föreskrifter i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Vi har dessutom beslutat att stänga klubbhuset, omklädningsrummen och kansliet för fysiska besök. Fysiska scorekort och hjärtstartare finns tillgängliga i för-entrén vid klubbhuset som är öppen. Toaletterna på gaveln är öppna.

Ärenden till kansliet rekommenderas via mail eller telefon. Personalen uppmanas att om det är möjligt arbeta hemifrån.

Trummenäs GK

Styrelsen