Gäster

Hos oss på Trummenäs går det att boka starttid när helst ni önskar. Vi tillämpar sedan flera år tillbaka ett öppet bokningsfönster vilket innebär att alla har möjlighet att boka sin starttid hur långt i förväg när väl tävlingskalendern är klar.

Tidsbokningsregler

 • Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns fortfarande tid för annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden.

 • Byte av spelare kan ske fram till 15 minuter innan bokad starttid

 • En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 50kr.

 • En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en "No Show"- avgift på 100kr för medlem & full greenfee för gäst. 

 • Vid bokning av starttid vänligen uppge Golf-ID på samtliga spelare i bollen.

 • Vid ankomst meddela receptionen innan du slår ut på första tee. Om personalen inte är på plats, kan du ankomstregistrera via MGBokning 

 • Max-handicap i bollen är 144

 • Max 3 stycken bokningar samtidigt/person

 • Klubben förbehåller sig rätten att sätta samman 2-boll till 4-boll vid frekvent spel.

Hund på banan

Hundar är välkomna på banan men skall hållas kopplade.

Golfbilar

Spelare kan hyra golfbil enligt nedan angivna avgifter:

– Gäst               400:- (18 hål)
– Läkarintyg       300:- (18 hål) 
– Medlem           300:- (18 hål) 

Önskar spelare nyttja golfbil i samband med av klubben utlyst tävling skall läkarintyg uppvisas.

Vänligen respektera följande regler:

 • Följ instruktionerna som sitter på ratten i golfbilen
 • Förbjudet att köra i högruffen, på tees och på foregreens
 • Lämna bilen låst och med laddsladden isatt, var vänlig och rensa den från skräp
 • Nyckeln ska återlämnas i receptionen eller efter stängning i greenfeeinkastet