Lägesförbättring på finklippta delen

Lägesförbättring

Från och med den 6:e september gäller Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet. Lättnad får tas med en klubblängd, dock ej närmre hål, enligt definitionen nedan.

Def: En boll som ligger på spelfältet, får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en scorekortslängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats. (Regel 20-4).