Styrelsen får nya medlemmar

Ordförandeskifte i klubben

Klubbens höstårsmöte genomfördes i veckan. 90-talet medlemmar samlades på Statt för att besluta om verksamhetsinriktning, budget, avgifter och dessutom välja styrelse, revisorer och valberedning för 2019.

 

Vid valet av styrelse lämnade Jan-Erik Andersson ordförandeposten efter 10 år. Jan-Erik som var med redan vid starten av klubben för ca 30 år sen kommer att fortsätta som klubbchef under 2019 men lämnade nu ordförandeskapet. Årsmötet fullföljde traditionen att utse långvariga ordföranden till hedersmedlemmar.        Jan-Erik blev därmed klubbens 4.e hedersmedlem.

 

Den tf ordförande Mats Fransson valde att inte kandidera till Jan-Erik;s efterträdare pga hälsoskäl men valdes in som ledamot i styrelsen.

 

Till ny ordförande i klubben valdes Mats Johansson.

 

- Det är en spännande utmaning att tillsammans med andra ta Trummenäs GK vidare, säger Mats i en kommentar.

 

Styrelsen för 2019 i Trummenäs GK

 

Ordförande                Mats Johansson

Vice ordförande         Mats Fransson

Kassör                       Kerstin Fagerberg

Sekreterare              Christina Svensson

Ledamot                   Eva Axelsson

Ledamot                   Tom Ohlsson

Ledamot                   Åse Hamn

 

Suppleant                 Stefan Malmström

Suppleant                 Niclas Grimskär

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
  • ...