Seniorkommittén

Välkommen till Seniorkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata äldre medlemmars intresse för golfspelet samt att uppmuntra medlemmarna att delta i klubbens och regionens tävlingar för seniorer. 

Kommittéen ska verka för att utveckla och stärka trivseln för seniorer på Trummenäs genom aktiviteter, tävlingar och sammankomster.   

Seniorkommittén ska utse representanter till seniorserier och distriktstävlingar.

 

Seniorkommittén ska till Tävlingskommittén föreslå tävlingsprogram för seniorer samt förslag för att stimulera äldre medlemmars golfspel.  

Kommittémedlemmar

Mats Fransson – Ordförande/Sammankallande

Birger Dessing

Margaretha Sparre

Pelle Smidig

Kurt Olsson

Christine Karlowsky

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata äldre medlemmars intresse för golfspelet samt att uppmuntra medlemmarna att delta i klubbens och regionens tävlingar för seniorer.

Seniorkommittén ska utse representanter till seniorserier och distriktstävlingar.

Seniorkommittén ska till Tävlingskommittén föreslå tävlingsprogram för seniorer samt förslag för att stimulera äldre medlemmars golfspel.