Seniorkommittén

Välkommen till Seniorkommittén

Vårt syfte är att utveckla och stärka trivseln för seniorer på Trummenäs. Detta genom aktiviteter, tävlingar och fokus på trivsel. 

Kommittémedlemmar

Staffan Reimendal

Mats Fransson

Christine Karlowsky

Birger Dessing

Margaretha Sparre

Pelle Smidig

Tomas Edén

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata äldre medlemmars intresse för golfspelet samt att uppmuntra medlemmarna att delta i klubbens och regionens tävlingar för seniorer.

Seniorkommittén ska utse representanter till seniorserier och distriktstävlingar.

Seniorkommittén ska till Tävlingskommittén föreslå tävlingsprogram för seniorer samt förslag för att stimulera äldre medlemmars golfspel.