Golfbil och golfvagn

golfbil och golfvagn Priser 2024

Golfbil eller golfvagn kan hyras genom receptionen i shopen. Avtal för att hyra golfbil och köra med privat golfbil skall signeras.

Krav för att köra golfbil
För att köra golfbil på golfanläggningen krävs B körkort eller förarbevis för terrängfordon från Transportstyrelsen (16 år).

Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

Priser för att hyra Golfbil 2024

Vänligen respektera följande regler när du hyr golfbil:
  • Medlem (fullvärdig) 18 hål. 400 kr

  • Medlem med läkarintyg 18 hål. 275 kr
  • Gäst 18 hål. 500 kr
  • Gäst med läkarintyg 18 hål. 400 kr
  • Årskort 18 hål med läkarintyg, max 60 rundor. 5 000 kr
  • Årskort 18 hål, max 40 rundor. 6 000 kr

Golfbil vid tävling
I samband med av klubben utlyst tävling skall läkarintyg uppvisas om spelare vill använda golfbil.

Rabatt med läkarintyg
För att erhålla rabatt skall spelaren uppvisa läkarintyg. Spelaren skall kunna uppvisa ett läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättningen är ett sjukdomstillstånd med förväntad långvarig läkningsprocess eller av kronisk karaktär. Läkarintyget bedöms av klubbchefen, efter delegation från styrelsen. Vid godkännande ger klubbchefen tillstånd för spelaren att använda transportmedel på golfbanor där körning är tillåten. Tillståndet från klubben (inte läkarintyget) visas sedan upp vid varje speltillfälle på de klubbar där det krävs. Klubben har tillståndsblankett på hemsidan. 

 

Golfbilar och motordrivna fordon 

För att köra privatägd golfbil eller golfmoped på banan krävs registreringsbesiktning och trafikförsäkring, dessutom skall körkortslagstiftningen och lokala bestämmelser för körningen följas.

Klubben har från Länsstyrelsen fått dispens att tillåta motordrivna golffordon på banan. Med detta följer ansvar för att regler och lagar följs och en skyldighet att informera om att ägar- och föraransvar gäller.

Vill du använda din privata golfbil eller annat fordon skall du anmäla det i receptionen. Där intygar du att du tagit del av våra lokala bestämmelser genom att underteckna ett avtal. Avtal ska undertecknas en gång per år eller när bestämmelserna har uppdaterats.

Efter signering av avtal får du en klisterdekal som ska placeras väl synligt på ditt fordon. Kostnad 150 kr/år.

Överträdelse från ägarens/förarens sida kan leda till såväl skadestånd som polisanmälan.

pris för att hyra Golfvagn

  • Golfvagn 60 kr

    Pris per dag.