Golfbil och golfvagn

golfbil och golfvagn Priser

Golfbil eller golfvagn kan hyras genom receptionen i shopen. Avtal för att hyra golfbil och köra med privat golfbil skall signeras.

Krav för att köra golfbil
För att köra golfbil på golfanläggningen krävs B körkort eller förarbevis för terrängfordon från Transportstyrelsen (16 år).

Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

Priser för att hyra Golfbil 2023

Vänligen respektera följande regler när du hyr golfbil:

Golfbil vid tävling
I samband med av klubben utlyst tävling skall läkarintyg uppvisas om spelare vill använda golfbil.

Rabatt med läkarintyg
För att erhålla rabatt skall spelaren uppvisa läkarintyg. Spelaren skall kunna uppvisa ett läkarintyg som styrker rörelsenedsättning med fastställd giltighetstid. För att erhålla tillstånd krävs att rörelsenedsättningen är ett sjukdomstillstånd med förväntad långvarig läkningsprocess eller av kronisk karaktär. Läkarintyget bedöms av klubbchefen, efter delegation från styrelsen. Vid godkännande ger klubbchefen tillstånd för spelaren att använda transportmedel på golfbanor där körning är tillåten. Tillståndet från klubben (inte läkarintyget) visas sedan upp vid varje speltillfälle på de klubbar där det krävs. Klubben har tillståndsblankett på hemsidan. 

 

Golfbilar och motordrivna fordon 

För att köra privatägd golfbil eller golfmoped på banan krävs registreringsbesiktning och trafikförsäkring, dessutom skall körkortslagstiftningen och lokala bestämmelser för körningen följas.

Klubben har från Länsstyrelsen fått dispens att tillåta motordrivna golffordon på banan. Med detta följer ansvar för att regler och lagar följs och en skyldighet att informera om att ägar- och föraransvar gäller.

De som använder ett privat fordon ska ta del av lokala bestämmelser och intyga att man tagit del av informationen genom att underteckna ett avtal en gång per år eller när bestämmelserna har uppdaterats. Överträdelse från ägarens/förarens sida kan leda till såväl skadestånd som polisanmälan.

pris för att hyra Golfvagn

  • Golfvagn 60 kr

    Pris per dag.