Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler

Lokala regler Trummenäs GK 2022-04-02

LOKALA REGLER

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lokala regler och tillfälliga lokala regler anslagna vid 1:a tee gäller för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.      Out of bounds (Regel 18.2)

1.   Out of bounds definieras av vita pinnar eller stängsel med vita eller delvis vita stolpar.

2.   Intern out of bounds. Vid spel av hål nr 9 är området till vänster, definierat av pinnar med vit sida mot hål nr 9, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål nr 9. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får då tas enligt Regel 16.1a.

2.      Pliktområden (Regel 17)

1.   Vid spel av hål nr 5 ska det gula pliktområdet (dammen) mellan hål nr 5 och 6 spelas som rött pliktområde.

2.   Diken och dammar, som inte är markerade, är röda pliktområden.

3.   När gränsen för en vattensamling inte är utmärkt gäller dess naturliga gränser, d v s där marken markant börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.

3.      Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a)  Droppzon

Om en boll vid spel av hål nr 8, efter att ha skurit gränsen till det röda pliktområdet bakom green mellan de röd-vita pinnarna, hamnar i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte har hittats, blev liggande i pliktområdet, har spelaren följande lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
•      ta lättnad enligt Regel 17.1, eller som ett extra alternativ
•      droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till höger bakom green, markerad med vita plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

b) Spelförbudszoner

1.   Område definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

2.   Myrstackar på banan är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om myrstacken påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

3.   Unga träd, som är utmärkta med orange pinne är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.

c)   Boll som spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen

Klargörande: När lättnad tas med flagglinjen och bollen efter droppningen rullar närmare hålet blir det ingen ytterligare plikt om bollen spelas inom en klubblängd från där den först träffade marken.

4.      Onormala banförhållanden och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

1.   Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av blå pinnar eller en vit spraylinje.

2.   Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

3.   Dräneringar på spelfältet, täckta av grovt stenmaterial, är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

4.   Lättnad för djurspillning får tas antingen som
– lösa naturföremål enligt Regel 15.1a eller
– mark under arbete enligt Regel 16.1a.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.   Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål (t ex belagda vägar) har samma status som det tillverkade föremålet.

2.   Stenar med next tee-skyltar är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

3.   Lättnad får tas för sprinklerlock som är i spellinjen samt:
– inom 2 klubblängder från greenen och
– inom 2 klubblängder från bollen
enligt Regel 16.1b förutsatt att både bollen och sprinklerlocket är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

c)   Organisk del av banan

Stenmurar är en organisk del av banan. Ingen lättnad får tas utan plikt.

5.      Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal och innebär att spelet omedelbart ska avbrytas. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.