Juniorkommittén

Trummenäs GK Juniorkommittés vision är att skapa en plats där individer, oberoende kön, ålder eller nivå, känner sig inkluderade och har möjligheten att utvecklas som personer och golfspelare i en positiv och inspirerande miljö. ​

Välkommen till juniorkommittén

Trummenäs GK juniorkommittés vision är att skapa en plats där individer, oberoende kön, ålder eller nivå, känner sig inkluderade och har möjligheten att utvecklas som personer och golfspelare i en positiv och inspirerande miljö. Vår vilja är att skapa roliga, minnesvärda upplevelser under tävling, träning, läger och sociala aktiviteter.

Ett av våra främsta mål är att försöka fortsätta växa i antal även kommande år. Ett annat mål är att få våra aktiva juniorer att resten av livet definiera sig som golfare.

Inom junioridrotten ser vi en tendens till att tävlandet blivit mindre intressant för ungdomarna. Vi inom Trummenäs Juniorkommittée har som ambition att möta dessa juniorer men även vara en klubb med ett stort fokus på tävling och utveckling.

Kommittéens mål är att skapa de bästa förutsättningarna för våra golfspelande juniorer.

Kommittémedlemmar

Vakant – Ordförande

Mia Andersson – tf Sammankallande

Henrik Österström

Magnus Gustafson

E-post: junior@trummenasgk.se

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben tillvarata barn och ungdomars intressen för golfspelet och att stimulera dem att utveckla spelet och regelkunnandet samt att delta i klubbens olika tävlingar.

Kommittén ska arbeta med rekrytering av fler ungdomar till klubben och särskilt stimulera ungdoms och juniorverksamhet.

Kommittén ska även leda ungdomsverksamheten och säkerställa att klubben deltar i distriktets olika junior- och ungdomsserier. I kommitténs arbete ingår också att utse ledare för junior och ungdomslag samt att hålla kontakt med BGDF:s junioransvarig.

Kommittén tar i dialog med Klubbchefen fram underlag för bidragsansökningar.

Juniorkommittén utser representanter till juniortävlingar och till Tävlingskommittén föreslå tävlingsprogram för juniorer.