Marknads- och byggnadskommittén

Marknadskommitténs huvuduppgift är att tillsammans med Klubbchef ta fram nya och utveckla befintliga erbjudanden för att kunna attrahera alla typer av företag och organisationer.

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Marknadskommitténs huvuduppgift är att tillsammans med Klubbchef ta fram nya och utveckla befintliga erbjudanden för att kunna attrahera alla typer av företag och organisationer.  

Marknadskommittén ansvarar för att vårda och utveckla kontakter, relationer och avtal med våra befintliga, potentiellt nya sponsorer och partnerskap.  

Marknadskommittén är ett bollplank, koordinator och möjliggörare för eventuella sponsoråtaganden som kan gynna byggkommittén som ligger under marknadskommittén.   

Marknadskommittén ska aktivt arbeta för mer företagsgolf genom att anordna sponsorresor, företagsserie och företagsevent. 

Kommittémedlemmar