Spela

Vi hälsar alla kategorier av golfare välkomna till vår fina golfbana. Med sitt seasideläge har Trummenäs GK blivit en mycket uppskattad golfbana för gäster från både när och fjärran

Trummenäs GK

Mitt i världsarvstaden Karlskronas skärgård ligger Trummenäs Golfklubb. Med havsutsikt från samtliga hål är anläggningen en riktig pärla längs Blekinges vackra kustremsa. Banan, som är ritad av Ingmar Eriksson, invigdes 1992 och har på kort tid utvecklats till en bana av hög klass, och som hela tiden förbättras. Klubben har ca 1 200 medlemmar.

Banan mäter 5 604 meter från tee 56 och 4 682 meter från tee 47. Vår bana har grästee på samtliga hål och stora greener, vilket innebär att det finns stora möjligheter till alternativa flaggplaceringar. Förutom tee 56 och 47 kan man spela från tee 59, 52 och 42.

Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på vår bana och anläggning. 

Vi hälsar alla kategorier av golfare välkomna. Med sitt seasideläge har Trummenäs GK blivit en mycket uppskattad golfbana för gäster från både när och fjärran. 

Förutom 18-hålsbanan driver klubben en 9-håls korthålsbana, fint träningsområde och möjlighet till Footgoolf. På anläggningen finns en GolfStore shop, padelbanor, restaurang och kiosk. I nära anslutning till klubben finns Trummenäs Camping med butik, badplats, minigolfbana och lekplats.

Arrangera gruppaktiviteter

Vi kan arrangera kompletta gruppaktiviteter med träning, golftävling, mat i vår restaurang och boende hos någon av våra samarbetspartners. Vänd er till vår klubbchef på klubbchef@trummenasgk.se  så syr vi ihop det som passar er bäst.

Lokala regler

TRUMMENÄS GOLFKLUBB 2022-01-04

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler: 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER 

Lokala regler och tillfälliga lokala regler anslagna vid 1:a tee gäller för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:  
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

1. Out of bounds (Regel 18.2) 

1. Out of bounds definieras av vita pinnar eller stängsel med vita stolpar. 

2. Intern out of bounds. Vid spel av hål nr 9 är området till vänster (hål nr 10), utmärkt med vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns vid spel av hål nr 9. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får då tas enligt Regel 16.1a. 

2. Pliktområden (Regel 17) 

1. Diken och dammar, som inte är markerade, är röda pliktområden.

2. Vid spel av hål nr 5 ska det gula pliktområdet (dammen) mellan hål nr 5 och 6 spelas som rött pliktområde.

3. När gränsen för ett pliktområde inte är utmärkt går gränsen där marken börjar slutta nedåt mot den fördjupning som kan innehålla vatten.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

a) Droppzon

Om en boll vid spel av hål nr 8, efter att ha skurit gränsen till det röda pliktområdet bakom green mellan de röd-vita markeringarna, hamnar i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte har hittats, blev liggande i pliktområdet, har spelaren följande lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
ta lättnad enligt Regel 17.1, eller som ett extra alternativ
droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till höger bakom green, markerad med röda plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

b) Spelförbudszoner 

1. Område definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f. 

2. Myrstackar på banan är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om myrstacken påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

3. Unga träd, som är utmärkta med orange pinne är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.

c) Boll som spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen

Klargörande: När lättnad tas med flagglinjen och bollen efter droppningen rullar närmare hålet blir det ingen ytterligare plikt om bollen spelas inom en klubblängd från där den först träffade marken.

d) En boll måste spelas som den ligger (Regel 11.1b)
Klargörande: Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
– spelaren,
– klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
– ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex mask, insekt eller liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Onormala banförhållanden och organiska delar av banan 

a) Mark under arbete 

1. Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av blå pinnar eller en vit spraylinje

2. Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

4. Dräneringar på spelfältet, täckta av grovt stenmaterial, är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

5. Lättnad för djurspillning får tas antingen som
– lösa naturföremål enligt Regel 15.1a eller
– mark under arbete enligt Regel 16.1a.

b) Oflyttbara tillverkade föremål 

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål (t ex belagda
vägar) har samma status som det tillverkade föremålet. 

2. Stenar med next tee-skyltar är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

3. Lättnad får tas för sprinklerlock som är i spellinjen samt:
– inom 2 klubblängder från greenen och
– inom 2 klubblängder från bollen
enligt Regel 16.1b förutsatt att både bollen och sprinklerlocket är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

c) Organisk del av banan 

  Stenmurar är en organisk del av banan. Ingen lättnad får tas utan plikt.

5. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet 

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet 

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal och innebär att spelet omedelbart ska avbrytas. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda. 

Vi erbjuder golf på två banor

En 18-håls park/seasidebana, dels en 18-håls korthålsbana. Havet är synligt från alla hålen på 18-hålsbanan, en bana av hög klass som hela tiden förbättras. 

trevlig korthålsbana över 18 hål

Korthålsbanan är tillgänglig enligt Pay and Play, där alla som är intresserade av golf är välkomna oavsett förkunskaper.

Footgolf är en sport som passar alla

Sedan 2019 kan vi också kan erbjuda Footgolf, dvs fotbollsgolf. Banan för detta är anlagd parallellt med korthålsbanan och går över 18 hål. Här spelades redan under sommaren 2019 SM-kval i footgolf.