Spela

Vi hälsar alla kategorier av golfare välkomna till vår fina golfbana. Med sitt seasideläge har Trummenäs GK blivit en mycket uppskattad golfbana för gäster från både när och fjärran

Trummenäs GK

Banan, som är ritad av Ingmar Eriksson, invigdes 1992 och har på kort tid utvecklats till en bana av hög klass, och som hela tiden förbättras. Snabba och ärliga greener har alltid varit vårt adelsmärke.

Banan mäter 5.604 från tee 56 och 4.682 från tee 47. Vår bana har grästee på samtliga hål och stora greener. Detta innebär att stora möjligheter finns till alternativa flaggplaceringar. Förutom tee 47 & 56 kan man spela från tee 42, 52 och 59.

Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på vår anläggning. 2017 genomförde vi stor tee-renovering och 2019 skapades det nya 47 teer på vissa hål. Vi har även utökat vissa dammar för att öka våra vattenresurser. Vi har anlagt en ny puttinggreen och bygger targetgreener på rangen, för att ge medlemmar och gäster ännu bättre träningsmöjligheter!

Vi hälsar alla kategorier av golfare välkomna till vår fina anläggning. Med sitt seasideläge har Trummenäs GK blivit en mycket uppskattad golfbana för gäster från både när och fjärran.

Arrangera gruppaktiviteter

Vi kan arrangera kompletta gruppaktiviteter med träning, golftävling, mat i vår restaurang och boende hos någon av våra samarbetspartners. Vänd er till vår klubbchef på klubbchef@trummenasgk.se  så syr vi ihop det som passar er bäst.

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds (Regel 18.2)
Out of bounds definieras av vita pinnar eller vita staketstolpar.
Intern out of bounds. Vid spel av hål nr 9 är området till vänster, utmärkt med vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns vid spel av hål nr 9. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål och lättnad får då tas enligt Regel 16.1a.

Pliktområden (Regel 17)

Diken och dammar, som inte är markerade, är röda pliktområden
Vid spel av hål nr 5 ska det gula pliktområdet (dammen) mellan hål nr 5 och 6 spelas som rött pliktområde.
När gränsen för ett pliktområde inte är utmärkt går gränsen där marken börjar slutta nedåt mot den fördjupning som kan innehålla vatten.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzon

Om en boll vid spel av hål nr 8, efter att ha skurit gränsen till det röda pliktområdet bakom green mellan de röd-vita markeringarna, hamnar i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte har hittats, blev liggande i pliktområdet, har spelaren följande lättnadsalternativ, vart och ett med ett slags plikt:
• ta lättnad enligt Regel 17.1, eller som ett extra alternativ
• droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till höger om green, markerad med röda plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
b) Spelförbudszoner

Område definierat av blå-vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
Myrstackar på banan är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om myrstacken påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.
Unga träd, som är utmärkta med orange pinne är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste spelaren ta lättnad enligt regel 16.1f.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete

Mark under arbete definieras av varje område som omsluts av blå pinnar eller en vit spraylinje.
Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.
Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.
Dräneringar på spelfältet, täckta av grovt stenmaterial, är mark under arbete. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.
Lättnad för djurspillning får tas antingen som
– lösa naturföremål enligt Regel 15.1a eller
– mark under arbete enligt Regel 16.1a.
b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål (t ex belagda vägar) har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Stenar med next tee-skyltar är oflyttbara tillverkade föremål. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.

3. Vid spel av hål nr 13 får lättnad tas för sprinklerlock som är i spellinjen samt:
– inom 2 klubblängder från greenkanten och
– inom 2 klubblängder från bollen
enligt Regel 16.1b.

c) Organisk del av banan

Stenmurar är en organisk del av banan. Ingen lättnad får tas utan plikt.

5. Speltempo

a) Speltempo

Om en boll, vid tävling, avslutar en rond senare än startintervallet efter föregående boll och mer än 4 timmar och 30 minuter efter sin egen starttid får alla spelare i bollen ett slags plikt eller, i poängbogey, avdrag med 1 poäng. Rekommenderad maximal tid för varje slag, inklusive avståndsmätning och klubbval, är 40 sekunder från det att spelaren har kommit fram till sin boll. Ytterligare 10 sekunder tillåts för den förste spelaren som spelar: 1) från tee på ett par 3-hål, 2) ett inspel mot green, 3) en chip eller putt. Tid för att lyfta, rengöra och återplacera bollen, reparera nedslagsmärken på green samt ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål ingår inte i tiden för slaget.

6. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. SGF:s policy

7.1 Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer

och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter

”säker golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

Information om ”Säker Golf” finns på www.golf.se

7.2 Uteblivande från tävling.

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på

hemmaklubb bör som regel vara avstängd från deltagande i tävling under

nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till

vederbörandes hemmaklubb.

Anmälningsavgiften skall betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i

nästa tävling. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara

tävlingsbestämmelser, skall detta betraktas som godtagbara skäl.

7.3 Alkohol

SGF accepterar inte att sprit, vin eller starköl konsumeras under pågående rond.

7.4 Doping

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper honom/henne,

kan bestraffas med upp till två års avstängning från all idrottslig verksamhet.

Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

8. Lokala ordningsföreskrifter

8.1 Banarbetare har alltid företräde. Vänta på klartecken, en uppsträckt hand från banarbetare.

8.2 Kopplad hund och barnvagn får, på egen risk, medtagas.

8.3 Två spelare får bara dela klubbor/bag i greensome/foursome.

8.4 På golfbag skall medlemsbricka finnas.

8.5 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från golfvärd.

8.6 Spelare med lägsta handicapet i bollen har golfvettansvaret.

8.7 Bunkerkrattor skall placeras i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

8.8 Ensamspelare har aldrig företrädesrätt och på högfrekvent tid har två- och tre-bollar inte företräde framför fyrbollar.

8.9 Det är endast tillåtet att gå ut på 10:an om det ej finns synliga spelare på hål 9.

Vi erbjuder golf på två banor

En 18-håls park/seasidebana, dels en 18-håls korthålsbana. Havet är synligt från alla hålen på 18-hålsbanan, en bana av hög klass som hela tiden förbättras. 

trevlig korthålsbana över 18 hål

Korthålsbanan är tillgänglig enligt Pay and Play, där alla som är intresserade av golf är välkomna oavsett förkunskaper.

Footgolf är en sport som passar alla

Sedan 2019 kan vi också kan erbjuda Footgolf, dvs fotbollsgolf. Banan för detta är anlagd parallellt med korthålsbanan och går över 18 hål. Här spelades redan under sommaren 2019 SM-kval i footgolf.