Bankommittén

Bankommitténs huvuduppgift är att upprätta en plan för banans utveckling på kort respektive lång sikt.

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Bankommitténs huvuduppgift är att upprätta en plan för banans utveckling på kort
respektive lång sikt. Det innebär bland annat att identifiera och planera
utvecklingsåtgärder avseende visuellt intryck, finish och karaktär.
Bankommittén ansvarar för upprättande och underhållande av klubbens miljöplan.

Fastställd handlingsplans genomförande samt den dagliga verksamheten utförs av
headgreenkeeper.

I bankommittén ingår headgreenkeeper.

Kommittémedlemmar

Vakant – Ordförande/Sammankallande

Jonas Andersson

Jörgen Nilsson

Peder Sparre