Scorekort

Bana mäter 5 604 meter från tee 56 och 4 682 från tee 47. Förutom tee 47 och 56 går det att spela tee från 42, 52 och 59.

Scorekort

Digitala scorekort för sällskapsronder

Det är enkelt och miljövänligt att använda ett digitalt scorekort i mobilen. Det finns två alternativ, båda är gratis och kopplade till dina bokade starttider i Min Golf. Använd appen ”OnTag Scorekort” eller ”Golf GameBook” i kombination med ”Min Golf Bokning”.

Enligt SGF:s regelkommitté är digitala scorekort inte tillräckligt vid tävlingar. Scorerna ska tillsammans med angivande av handicap, om så krävs, printas ut på papper och signeras av spelare och markör.

OnTag Scorekort

 1. Ladda ner appen till din mobil
 2. Logga in med ditt Golf-ID och ditt lösenord till Min Golf
 3. Boka en starttid via Min Golf
 4. Innan ronden – starta appen, gå till ”Mina startider”, välj ronden och för
  din score

Golf GameBook och Min Golf Bokning

 1. Ladda ner båda apparna till din mobil
 2. Logga in i Min Golf Bokning med ditt Golf-ID och ditt lösenord till Min Golf
 3. Logga in i Golf GameBook med ett lösenord du väljer
 4. Boka en starttid via Min Golf eller Min Golf Bokning
 5. Innan ronden – starta appen Min Golf Bokning och klicka på starttiden
 6. Välj ”Starta med Gamebook” så startar Golf GameBook automatiskt och du kan föra din score