Tävlingskommittén

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben svara för all tävlingsverksamhet och att stimulera medlemmarnas intresse för att delta i golftävlingar

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben svara för all tävlingsverksamhet och att stimulera medlemmarnas intresse för att delta i golftävlingar.

Kommittén ansvarar för att inför varje säsong utforma tävlingskalender samt avtala samarbetspartners i samband med tävlingar.

Tävlingskommittén ansvarar för att tävlingar genomförs enligt fastställda bestämmelser och rekommendationer. Svarar för rekrytering och utbildning av tävlingsfunktionärer, ansvarar för att klubben deltar i SGF:s och BGDF:s seriespel.

I tävlingskommittén ingår klubbchef.

Kommittémedlemmar

Stefan Nilsson – Ordförande

Magnus Claesson

Johan Herrlin

Anna Olgrim

Johan Dahl

Martin Owesson

Kent Strand