Tävlingskommittén

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben svara för all tävlingsverksamhet och att stimulera medlemmarnas intresse för att delta i golftävlingar

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att inom klubben svara för all tävlingsverksamhet och att stimulera medlemmarnas intresse för att delta i golftävlingar.
Tävlingskommittén ansvarar för att tävlingar genomförs enligt fastställda bestämmelser och rekommendationer. Svarar för rekrytering och utbildning av tävlingsfunktionärer, ansvarar för att klubben deltar i SGF:s och BGDF:s seriespel.

I tävlingskommittén ingår klubbchef.

Kommittémedlemmar

Martin Owesson – Ordförande/Sammankallande

Magnus Claesson

Johan Herlin

Ann-Helene Andersson