Styrelsen

Trummenäs GK Styrelse

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dess stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Nuvarnade styrelse tillträdde efter höstårsmötet 2022.

Styrelsens protokoll och andra dokument publiceras på våra medlemssidor.

Har du frågor eller synpunkter? Hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Anders Leidefalk

Ordförande 

Anders har arbetat med försäljning och marknadsföring internationellt och bott utomlands under många år. Som nyinflyttad 2006 blev Anders medlem i Trummenäs GK. Anders har de senaste åren varit VD i olika bolag och arbetat med ledarskap och organisationsutveckling. Med bred erfarenhet inom ledarskap vill Anders sträva efter att styrelsen och personalen arbetar fokuserat tillsammans och med rätt prioriteringar för att lyfta vår verksamhet, oavsett om det gäller banan eller klubbverksamheten. Målet är att vi ska vara en attraktiv golfklubb.

Ansvarsområde:
Personal

Anna Claesson

Vice ordförande och sekreterare 

Anna har varit medlem på Trummenäs GK sedan 2007 och har tidigare varit suppleant i golfklubbens styrelse. Anna är marknadschef och affärsområdeschef för skärgårdstrafiken på Affärsverken i Karlskrona. Anna har lång erfarenhet av styrelsearbete och arbete inom ledningsgrupper inom olika sektorer, i såväl privata som offentliga företag.

Ansvarsområde:
Marknadsföring och kommunikation

Marie Drugge

Ledamot 

Marie är ekonomichef på Tandvårdsförvaltningen i Region Blekinge. Med lång erfarenhet av arbete i ledningsgrupp har Marie de senaste två decennierna arbetat med ekonomi- och verksamhetsstyrning inom offentlig sektor. Marie är van att jobba med målstyrning och motiveras av att vara med att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna förverkliga uppsatta mål. Marie har varit medlem på Trummenäs GK sedan 2008, då Marie flyttade till Trummenäs.

Ansvarsområde:
Ekonomi

Torsten Hansson

Ledamot 

Torsten har sedan 1994 utvecklat företag och organisationer i olika branscher. Genom åren har Torsten varit styrelseledamot i mer än 20 styrelser. Sedan 2001 är Torsten head coach för golfspelare på flera tourer. Han har coachat orienterings- och basketlandslaget inför VM och EM. Torsten har varit en del av svenska och norska golflandslagets ledningsgrupps coachingteam. Torstens erfarenhet och kontaktnät i golfvärlden ger goda förutsättningar för klubbens utveckling.

Ansvarsområde:
Golfutveckling

Pontus Olofsson

Ledamot 

Pontus har varit medlem på Trummenäs GK sedan starten och är engagerad i golfklubbens juniorverksamhet. Pontus har spelat golf på skandinaviska golftouren och tillbringar stor del av sin lediga tid på golfbanan. Pontus är grundare av Milou Communication, som han drivit sedan 2003. Pontus arbetar som IT ansvarig och Front-end arkitekt. Pontus brinner för klubbens juniorverksamhet och vill hjälpa klubben att nå framtida mål och visioner.

Ansvarsområde:
Elit- och Juniorverksamhet, IT

PETER JOHANSEN

Ledamot

Peter har många års chefserfarenhet inom olika välfärdsområden i den offentliga sektorn. De senaste åren har Peter arbetat med arbetsmiljöfrågor både på nationell- som regional nivå. Han började spela golf på Glasrikets GK i Växjö och i samband med flytten till Trummenäs 2018 blev han medlem på Trummenäs GK

Ansvarsområde:
Hållbarhet, arbetsmiljö och arbetsrätt

Calle Höök

Ledamot 

Calle är försäljningschef på Nortic. Med lång erfarenhet av föreningsarbete i olika roller i Karlskrona HK, främst inom marknad och försäljning. Calle startade och drev under sju år regionens största affärsnätverk – KHK Wip nätverk. Calle har ett mycket brett kontaktnät bland de regionala företagen, vilket kommer till nytta för klubbens arbete med och utveckling av sponsring- och partnerskapsamarbeten. Calle har spelat golf sedan 2013 och tillbringar mycket ledig tid på golfbanan.

Ansvarsområde:
Partnerskap och sponsring

Staffan Reimendal

Suppleant 

Staffan bor i Jönköping och har sommarhus på Trummenäs. Staffan har spelat golf sedan 1992 och varit medlem sedan 1999. Staffan arbetar som nordisk försäljningschef på ENGEL. Staffan är sportintresserad, har varit ungdomstränare och-ledare inom handboll, fotboll och orientering. Han har varit styrelseledamot i IFK Mullsjö Handboll och HK Höfers. Staffan vill att Trummenäs GK ska bli en naturlig träffpunkt för boende på Trummenäs med omnejd.

Louise Kjellquist

Suppleant 

Louise har varit medlem i Trummenäs GK sedan starten. Louise bor i Stockholm men har sommarhus på Tjurkö. De senaste åren har Louise jobbat i en nordisk chefsroll på IT- och konsultföretaget Capgemini. Där hon har hand om säljprocesser, rapportering och mål.  Hon har över 20 års erfarenhet i IT-branchen. Har innan dess bott 13  år i USA då hon har en bakgrund som fotbolls elitidrottare. Har där även erhållit en Bachelor i Business samt en Masters i Education och Sports Management och Marketing. Spelar för Trummenäs GKs damlag.  

 

Ansvarsområde:
Kommittéer