Lokala bestämmelser

Lokala bestämmelser

Viktigt att veta 

Bokning av starttider 
Bokning av starttider sker via golf.se eller i receptionen/shopen. När GIT-bokning inte är tillgänglig gäller bollränna. 

 • Vid bokning av starttid vänligen uppge GolfID på samtliga spelare i bollen. 

 • Max 3 aktiva bokningar per person. 

 • Klubben förbehåller sig rätten att boka ihop 2-bollar till 4-bollar. 

 • Byte av spelare kan ske fram till 15 minuter innan bokad starttid. 

 • Max handicap i bollen är 144. 

 

Vid ankomst 

 • Anmäl dig i receptionen/shopen eller via app (Min Golf Bokning eller OnTag Scorekort) senast 15 minuter innan du påbörjar din rond. Därefter förfaller din starttid och vi kan boka in annan spelare. Du måste ha ankomstregistrerat dig och betalat greenfee innan du påbörjar din rond. 

 • Betalning kan ske via golf.se, i receptionen/shopen eller när shopen är stängd via Swish. 

 

Eventuell avbokning 

 • Avbokning ska göras senast 2 timmar innan bokad starttid. Det ger möjlighet för andra spelare att boka in sig. 

 • Spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 50 kronor. 

 

”No show” 

 • En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en “No show”-avgift som kommer att faktureras. Avgiften är 200 kronor för medlem och gällande greenfee för gästspelare. Om du inte betalar avgiften eller vid upprepade ”No show” stängs du av från att kunna boka starttider under en tid. 

 

Inför ronden 

 • Digitala scorekort för sällskapsronder: Det är enkelt och miljövänligt att använda ett digitalt scorekort i mobilen. Det finns två alternativ, båda är gratis och kopplade till dina bokade starttider i Min Golf. Använd appen “OnTag Scorekort” eller “Golf GameBook” i kombination med “Min Golf Bokning”. 

 • Normalt startar vi på hål 1, men det är tillåtet att starta på hål 10 under förutsättning att man inte stör spelrytmen för spelare som kommer från hål 9. 

 • Helger och andra dagar med hårt tryck eftersträvar vi att ha spelvärdar på plats som hjälper till att informera samt hålla speltempot. Vänligen respektera dem.  

 

Banarbete 

 • För att banan ska kunna skötas måste banarbete få pågå utan avbrott tidigt på morgonen under vardagar. Därför får de som går ut på vardagar innan kl 0600 räkna med att inte få klartecken från banarbetare utan istället vänta tills banarbetaren är klar.  

 

Avståndsmarkeringar 

 • Gul-svarta stolpar anger 150 meter till greenens mitt. 

 • Gul respektive röd platta mitt i fairway anger 150 resp 100 meter till greenens mitt. 

 • På vissa sprinklerlock finns avstånd till greenkant och greenens mitt angivna. 

 • Små röda flaggor på flaggstängerna anger hur långt bak flaggan står på green. Röd flagga högt upp anger att hålet är placerat långt bak på green, röd flagga långt ner anger att hålet är placerat kort på green. 

 

Regler vid frost 

 • Vid frost får sommargreener och övningsgreener inte beträdas. 

 

Golfbilar 

 • Golfbilar finns att hyra i shopen. 

 • Att framföra transportmedel på golfbanan kräver ett ansvar från den som hyrt eller har sin egen golfbil/golfmoped eller liknande. Körkort för personbil (behörighet B) eller terrängkörkort krävs för att få köra golfbil. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning. 

 • Nyttjande av golfbil/moped på banorna är endast tillåtet i samband med egen golfrond eller på uppdrag av golfklubben. 

 • Golfbilar/Golfmopeder skall framföras med respekt för banan samt på anlagda grusvägar där sådana finns. Körning är inte tillåten på: tee, foregreen, green, övningsgreen eller mellan green och greenbunker eller damm. Kör aldrig närmare en green än 15 meter. Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttas. Du som kör egen golfbil på våra banor måste följa samma regler. Om vi ser att någon privat bil inte följer detta har vi rätt att ge den bilen körförbud på anläggningen. 

 

Bagvagnar 

 • Bagvagnar finns att hyra i shopen. 

 • Bagvagnar får inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker. 

 

Hund i koppel 

 • Har du med dig din hund på golfbanan ska den vara kopplad under golfsäsong. 

 • Vi förutsätter också att du har med dig en plastpåse och plockar upp efter hunden.  

 

Företräde 

 • Spelare måste invänta klartecken från banpersonalen innan slag slås. 

 • Allemansrätten gäller inte på golfbanan när spel pågår. Men det är ändå spelarens ansvar att ingen person utsätts för risken att bli träffad av en golfboll. Observera särskilt att grusvägen mellan tee på hål 2 och tee på hål 5 ibland utnyttjas av icke golfare. 

 • Ensamspelare eller två- och trebollar har inte företräde framför fyrbollar, som håller sin plats i förhållande till bollen framför. 

 

Slagmärken 

 • Uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras. Slagmärken på tee är banpersonalens ansvar. 

 

Bunkerkrattor 

 • Hela bunkerkrattan ska efter användning läggas i bunkern i spelriktningen. 

 

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater 

 • Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.  

 

Privata tomter 

 • Det är inte tillåtet att beträda privata tomter i anslutning till banan. 

 

Driving range 

 • Torsdagar kl 0600-0800 är rangen stängd för klippning.  

 • Spel på banorna med drivingrangebollar är förbjudet. Bollarna tillhör klubben och ska återlämnas till rangen. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. 

 

Toaletter 

 • Förutom i klubbhuset finns det toalett vid tee på hål 5 och 15.  

 

Kiosk 

 • Kiosk finns vid tee på hål 10. Vid sällskapsspel får ett kort uppehåll (max 7 min) göras i anslutning till kiosken. Bakomvarande parti, som inte önskar ta paus, har rätt att gå igenom. 

 

Vatten 

 • Vattenutkast för påfyllning av flaskor finns utanför shopen och vid 10:e tee. 

 

Åska säkerhetsinformation 

 • Vid åska rekommenderas att avbryta spelet och ta skydd i klubbhuset. Om detta inte är möjligt: ta skydd på en lågt belägen plats, undvik öppna ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.