Regel-, utbildnings- och handicapkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att se till att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att se till att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben.

Kommittén ansvarar för regelutbildning, (teori och grönt kort-utbildning), markeringar på banan, att upprätta lokala regler och lokala bestämmelser samt måste vara väl förtrogen med bestämmelser för bestraffningsärenden.

Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt. 


Nya regler inför 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för golfspel “Regler för golfspel 2023“. Det finns även en app ”Regler för golfspel 2023” som kan laddas ner för att läsa mer om de nya reglerna.

Kommittémedlemmar

Peder Sparre – Ordföranden

Martin Johannisson