Regel-, utbildnings- och handicapkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att se till att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att se till att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben.

Kommittén ansvarar för regelutbildning, (teori och grönt kort-utbildning), markeringar på banan, att upprätta lokala regler och lokala bestämmelser samt måste vara väl förtrogen med bestämmelser för bestraffningsärenden.

Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt. 

I regel-, utbildnings- och handicapkommittén ingår PRO.

Kommittémedlemmar

Björn Asplund

Peder Sparre