Regel- och handicapkommittén

Kommitténs huvuduppgift är att se till att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben

Ansvarsområde, arbetsuppgifter och mandat

Kommitténs huvuduppgift är att ansvara för att SGF:s regler och anvisningar tillämpas inom klubben samt översyn av lokala regler. Kommittén ansvarar för regelutbildning, banmarkeringar, lokala regler och lokala bestämmelser samt måste vara väl förtrogen med bestämmelser för bestraffningsärenden. Kommittén anordnar regelträffar med seniorer samt kurser
i nya golfregler samt regelvandringar.

Kommittén ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra handicapjusteringar uppåt eller nedåt.

Nya regler inför 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för golfspel ”Regler för golfspel 2023”. Det finns även en app ”Regler för golfspel 2023” som kan laddas ner för att läsa mer om de nya reglerna.

Kommittémedlemmar

Peder Sparre – Ordförande

Martin Johannisson