Tävlingsbestämmelser

Dessa allmänna tävlingsbestämmelser gäller alla klubbtävlingar

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER​

Allmänt

Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och tävlingshandbok gäller för alla tävlingar som arrangeras av Trummenäs GK. Lokala regler finns här och anslagna på anslagstavlan vid första tee. Avvikelser kan förekomma och anges då i tävlingsbestämmelserna för den enskilda tävlingen.

Deltagande

För att delta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är betalade. Spelaren får heller inte vara avstängd för tävlingsspel.

Anmälan

Anmälan sker via MinGolf eller via receptionen över disk eller telefon 0455-360505.

Anmälningstiden utgår enligt gällande tävlingsbestämmelser. Efteranmälan accepteras i mån av plats. Vid överanmälan sker urvalsprincipen via reservlista i ordningsföljd. Startlista och eventuell reservlista anslås enligt gällande tävlingsinformation. Startlista finns i MinGolf

Startavgifter 2024

Vid deltagande i klubbmästerskap (dock inte sidotävlingar) utgår ingen tävlingsavgift.

Singeltävling 18 hål:
Senior 150 – 350 kronor, beroende på tävling.

Partävling 18 hål:
Senior 150 – 250 kronor, per person beroende på tävling.

Andra avgifter kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan.

Klassindelning

Klass     Handicap
A                     – 11,3
B               11,4 – 18,7
C              18,7 – 36
D              36 +

Tävlingsledningen har rätt att ändra klassindelningen vid behov, även dynamiska klasser kan förekomma. För deltagande i tävling gäller handicapgräns 36 om inget annat anges.

Tävlingsgreenfee

Gästande spelar betalar tävlingsgreenfee.

Senior 350 kronor.

Junior (upp till 21 år) 50 % av senior, 175 kr.

Scorekort

Scorekort lämnas ut vid ankomstanmälan.

Handicap

Ditt exakta handicap ser du när du loggar in i MinGolf. Det är spelarens skyldighet att aktuellt exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.

Avanmälan

Giltigt skäl för avanmälan är sjukdom eller skada och ska rapporteras till tävlingsledning så fort som möjligt dock senast 1 timme före första start. Vid giltig avanmälan betalas ingen startavgift. Om avanmälan inte görs enligt ovan skall startavgift betalas.

Resultat

Vid lika resultat i handicaptävlingar sker särskiljning i första hand genom spelhandicapmetoden och därefter enligt den matematiska metoden. Vid scratchtävlingar utses vinnaren genom särspel, övriga placeringar genom den matematiska metoden.

Resultatlista

Resultat från tävlingen presenteras i MinGolf

Prisutdelning

Prisutdelning sker vanligtvis efter avslutad tävling. Spelare som får pris ska vid prisutdelningen personligen eller via föranmält ombud hämta sitt pris. Priser som inte hämtas ut vid prisutdelning tillfaller klubben.

Övrigt

Vid behov kan tävlingsledningen stuva om bollar och flytta bakåt, dock alltid inom klassen.