Styrelse

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Det arbetet skall ske transparant och med en lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Protokoll

Här finner du alla våra protokoll, verksamhetsplan & utvecklingsplan

Trummenäs GK Styrelse

Har du frågor eller synpunkter så hör gärna av dig till någon i styrelsen. Ansvaret för den löpande verksamheten har klubbchefen.

Mats Johansson

Ordförande

Övergripande ansvar för hela klubbens verksamhet & Marknadsgruppen 

Maria Nilsson

Vice Ordf

Kommunikationsgruppen Restaurangfrågan & Teen Cup Övergripande ansvar för hela klubbens verksamhet & Marknadsgruppen 

Christina Svensson

Ledamot

Restaurang, Marknad & Teen Cup 

Mats Åhman

Kassör

Kassör & Bankommittén

Åse Hamn

Ledamot

Värdegrund – HR-frågor & Projektledare vision 50/50

Eva Axelsson

Sekreterare

Sekreterare & Damkommittén 

Stefan Malmström

Ledamot

Kommunikationsgruppen

Mats Fransson

Ledamot

Miljö och Klubbens arbetsmiljöfrågor.

Elisabeth Möller

Ledamot

Medlemsutveckling Juniorkommitté & Tävlingskommitté