Köp och sälj spelrätter

Välkommen till Trummenäs GKs marknadsplats för dig som vill köpa eller sälja Spelrätter i Trummenäs GK.

Köp och sälj spelrätter

Trummenäs GK har ingen del i affärsuppgörelserna utan tillhandahåller och övervakar endast marknadsplatsen.

Om du vill annonsera ut din spelrätt så skickar du ett mail till kansli@trummenasgk.se här tillhandahåller vi ett register med köp och sälj som en service till er medlemmar.

Vid försäljning mellan två medlemmar fyller ni i en spelrättsöverlåtelse och lämnar in till kansliet. 

Dokumentet håller på att uppdateras med nya grafiska profilen och kommer därefter att publiceras här.