Köp och sälj spelrätter

Välkommen till Trummenäs GKs marknadsplats för dig som vill köpa eller sälja spelrätt i Trummenäs GK.

Köp och sälj spelrätter

För att vara medlem krävs spelrättsbevis (spelrätt) för medlemskategorierna – senior, vardagsmedlem och ungdom 22-25 år. Klubben har 1 280 spelrätter.

Enligt klubbens fastställda stadgar 11§ UTTRÄDE skall medlem som vill utträda ur golfklubben, skriftligen anmäla detta till klubben senast den 31 oktober året innan utträdesåret. För medlem som innehar spelrättsbevis och önskar utträda gäller, från tid till annan, villkor enligt ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Trummenäs GK”, se nedan. 

Medlemmars spelrätter till försäljning:

Stig Nilsson (spelrätt nr 311) stignilsson@blixtmail.se

Karl-Gustav Johansson (spelrätt nr 60) karlgustav.johansson@gmail.com

Hampus Fasth (spelrätt nr 87) hampus.fasth.98@gmail.com

Håkan Frej (spelrätt nr 296) hakan.frej@gmail.com

Leif Jeste (spelrätt nr 200) leif.jeste@gmail.com

Oscar Svensson (spelrätt nr 280) Oggesvensson1@gmail.com

Annika Back (spelrätt nr 233) annika.tobias.back@gmail.com

Tobias Back (spelrätt nr 629) annika.tobias.back@gmail.com

Sven Håkansson (sperätt nr 188) svev@telia.com

Hasse Tillström (spelrätt nr 681) tillstromhasse@gmail.com

Ann-Cristine Tillström (sperätt nr 342) anntillstrom@hotmail.com

Torsten Millqvist (spelrätt 303) torsten.millqvist@gmail.com

Karin Svensson (spelrätt nr 442) karin.svensson@telia.com

Christoffer Johansson (spelrätt nr 349) christoffer.x.johansson@gmail.com

Karl-Gustav Johansson (spelrätt nr 60) karlgustav.johansson@gmail.com

Elisabeth Pettersson (spelrätt nr 378) elisabeth-pe@telia.com

Leif Pettersson (spelrätt nr 377) leif-pe@telia.com

Ingmarie Flink (spelrätt nr 85) ingmari_flink@yahoo.se

Marcus Söder (spelrätt nr 828) m_soder91@hotmail.com

Staffan Brändeskär (spelrätt nr 401) staffan.brandeskar@live.se

Mona Persson (spelrätt nr 356) monapersson2009@hotmail.com

Stefan Johansson (spelrätt nr 204) ekholmen7@telia.com

Marie Johansson (spelrätt nr 209) ekholmen7@icloud.com   

Elisabeth Ragnå (spelrätt nr 384) elisabeth.ragna@gmail.com

Anna von Koch (spelrätt nr 490) anna@kocharkitekt.se 

Bengt Ragnå (spelrätt nr 634) famragnaa@gmail.com

Malin Dahlberg (spelrätt nr 358) 0725645317 malin@mavida.se

Torsten Henriksson (spelrätt nr 169) gudrun42@telia.com

Anton Bosson (spelrätt nr 150) Anton_Bosson@live.se

Sophie Hallstedt (spelrätt nr 1152) sophie.hallstedt@bth.se

Ola Isaksson (spelrätt nr 1153) ola.kanot@gmail.com

Lennart Tyrberg (spelrätt nr 330) tyrberg.lennart@gmail.com

Nils-Bertil Resebo (spelrätt nr 390) nilsbertil.resebo@gmail.com

Maria Blomgren (spelrätt nr 967) marias.blomgren@gmail.com

Kristian Råberg (spelrätt nr 546 )kristian.raberg@gmail.com

Pierre Gustafsson (spelrätt 450) epkpgus@gmail.com

Kjell Ottosson (spelrätt nr 763) kjell.59117@telia.com

Helén Ottosson (spelrätt nr 762) helen.981326@gmail.com