Köp och sälj spelrätter

Välkommen till Trummenäs GKs marknadsplats för dig som vill köpa eller sälja spelrätt i Trummenäs GK.

Köp och sälj spelrätter

För att vara medlem krävs spelrättsbevis (spelrätt) för medlemskategorierna – senior, vardagsmedlem och ungdom 22-25 år. Klubben har 1 280 spelrätter.

KÖPA SPELRÄTT​

Klubben har spelrätter att sälja, priset är 1 500 kronor. Kontakta kansliet om du är intresserad.

Om du köper en spelrätt av en medlem måste ni fylla i en  överlåtelsehandling och lämna in till kansliet.

Spelrätter till försäljning av medlemmar

Lia Ohlsson (Spelrätt 334)
ohlssonlia838@gmail.com

Björn Hulten (Spelrätt 186)
fotnalle37@gmail.com
070-4073926

Eva Jönsson (Spelrätt 243)
evarosita@hotmail.com

Senast uppdaterad 2022-05-09