Köp och sälj spelrätter

Välkommen till Trummenäs GKs marknadsplats för dig som vill köpa eller sälja spelrätt i Trummenäs GK.

Köp och sälj spelrätter

För att vara medlem krävs spelrättsbevis (spelrätt) för medlemskategorierna – senior, vardagsmedlem och ungdom 22-25 år. Klubben har 1 280 spelrätter.

Enligt klubbens fastställda stadgar 11§ UTTRÄDE skall medlem som vill utträda ur golfklubben, skriftligen anmäla detta till klubben senast den 31 oktober året innan utträdesåret. För medlem som innehar spelrättsbevis och önskar utträda gäller, från tid till annan, villkor enligt ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Trummenäs GK”, se nedan. 

Pierre Gustafsson (Spelrätt 450) epkpgus@gmail.com

Kerstin Bragwad (spelrätt nr 63) kerstinbragwad@hotmail.com