Köp och sälj spelrätter

Välkommen till Trummenäs GKs marknadsplats för dig som vill köpa eller sälja spelrätt i Trummenäs GK.

Köp och sälj spelrätter

För att vara medlem krävs spelrättsbevis (spelrätt) för medlemskategorierna senior, vardagsmedlem och ungdom 22-25 år. Klubben har 1 280 spelrätter och för närvarande har vi spelrätter till försäljning. 

Betalningsskyldighet inträder för senast vald medlems- och spelrättskategori vid övergången till nytt verksamhetsår. Byte av medlems- och spelrättskategori ska göras senast den 31 oktober året före verksamhetsåret.