Slope

Slope

Förtillfället fungerar inte slopekalkylatorn pga att en underleverantör har problem med en server. Därför finns våra slopetabeller att ta del om som PDF nedan: 

TRUMMENAS GK Course Women
TRUMMENAS GK Course Men