ECLECTIC 2022

Att spela ECLECTIC innebär att du kan spela ihop till din drömrunda.

ECLECTIC TRUMMENÄS GK 2022

Tävlingen är avslutad för i år.

Trummenäs GK ECLECTIC startar den 20 april (vecka 16) och avslutas den 16 september (vecka 37). Eftersom tävlingen pågår under flera veckor kan du anmäla dig och delta under en stor del av tävlingsperioden. Sista datum för anmälan och deltagande är 15 augusti.

Att spela ECLECTIC innebär att du kan spela ihop till din drömrunda. Du kan delta i ECLECTIC under alla 18-hålsrundor (singel) under förutsättning att du har en markör i bollen. Efter varje runda du har spelat avgör du om du vill notera resultatet på något eller några hål. Om du senare skulle göra ett bättre resultat på något av de av dig registrerade hålen får du inte ändra dessa. Registrering av resultat görs genom att du fyller i ditt nettoresultat under respektive hål. Varje notering skall signeras med din markörs golf-id. Anslag för registrering finns på anslagstavlan i klubbhuset. Efter varje genomförd runda där du har registrerat ett eller flera hål skall rundan registreras i Min Golf, för att du skall erhålla rätt handicap inför nästa runda.

Handicapklasser

  • A-klass - 13,4
  • Övriga 13,5 – 36

Spelare med handicap högre än 36 spelar på handicap 36.

Anmäld spelare kvarstannar under hela tävlingsperioden i den handicapsklass tävlingen påbörjades i. Den tee som spelaren väljer att spela på vid första rundan skall användas genom hela tävlingen.

Priser

Innan du kan påbörja tävlingen skall du anmäla dig till tävlingen och betala tävlingsavgiften (200 kr) i Min Golf. Av anmälningsavgiften kommer 100 kronor att gå till klubben och 100 kronor till prisbordet vilket fördelas procentuellt beroende på antal deltagare i respektive klass.