Balance Golf

Balance golf var från start en svingfilosofi som baserades både på fakta och vetenskap.

VAD ÄR BALANCE GOLF?

Balance golf var från start en swingfilosofi som baserades både på fakta och vetenskap som fokuserade på individanpassad golf. Idag har det utvecklats till ett koncept som erbjuder fördelar och unika möjligheter för både tränare och golfklubb.

Med fokus på individanpassad golf där golfaren upplever:

  1. Bättre spel.
  2. Mer glädje.
  3. Spela golf hela livet.

Individanpassad golf betyder att swingen anpassas utifrån dina kroppsliga och atletiska förutsättningar, med målsättning att hitta balans i din golfswing. När du hittar central balans garanterar vi dig en ren bollträff, varje gång!

Hur då?

Systemet individanpassar swingar efter kroppens skelettstruktur, rörelsemönster och hur personen generar kraft –  tre hörnstenar är grunden för en enkel, hållbar och kraftfull swing. Utefter grundstenarna individanpassas grepp, uppställning, bollplaceringen och siktet. Efter anpassningen kommer du helt naturligt rätt till bollen, utan kompensationer.

Golf blev enkelt!

Balance golf konceptet bygger på ett tillsammans-tänk, att TILLSAMMANS ÄR VI STARKA. Alla Balance Golf Centers samarbetar, utvecklar och möter tillsammans de behov som dagens och framtidens golf står inför. Läs mer om Balance Golf här.