Tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser

Allmänt
Bestämmelserna i Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok gäller för alla tävlingar som arrangeras av Trummenäs GK. Lokala regler finns anslagna på anslagstavla.

https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel–och-tavlingshandboken.pdf

Avvikelser kan förekomma och anges då i tävlingsbestämmelserna för den enskilda tävlingen.

Deltagande
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årsavgift och startavgift för den aktuella tävlingen och tidigare tävlingar är erlagda samt att spelaren inte är avstängd för tävlingsspel.

Deltagare skall ha godkänt tävlingshcp för att komma med i resultatlistan

(se Spel o Tävlingshanboken kapitel 2.4 )

https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel–och-tavlingshandboken.pdf

Anmälan
Anmälan kan göras

– direkt från www.trummenas.se

– på ”Min Golf” på www.golf.se

– eller direkt till receptionen över disk eller telefon.

Anmälningstiden utgår enligt gällande tävlings bestämmelser.

Efteranmälan godtas i mån av plats.

Vid överanmälan sker urvalsprincipen via reservlista i ordningsföljd.

Startlista och eventuell reservlista anslås enligt gällande tävlingsinformation.
Startlistor finns på www.trummenas.se, under ”Min Golf” www.golf.se.

Startavgifter

18 hål single 150 – 200 kr
18 hål partävling 150 – 200 kr/person

Annan avgift kan förekomma och anges då i tävlingsinbjudan

Klassindelning

Klass HCP

A – 11,3
B 11,4 – 18,7

C 18,7 – 36

D 36+

Tävlingsledningen äger rätt att ändra klassindelningen vid behov.

För deltagande i tävling gäller handicapgräns 36 om inget annat anges

Gästande spelare
Vid deltagande av gästande spelare, skall denna avlägga ”Tävlingsgreenfee” om 300 – 350 kronor

Scorekorten

Scorekorten utlämnas av tävlingsledningen vid erläggande av startavgift.

Handicap
Det är spelarens skyldighet att aktuell exakt hcp finns registrerad i Golfförbundets gemensamma databas. Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt.

Avanmälan
Giltigt skäl för avanmälan är sjukdom/skada. Sjukdom/skada skall rapporteras till tävlingsledning så fort som möjligt senast 1 timme före första start. Startavgift erläggs inte.

Vid uteblivande, utan avanmälan, skall startavgift erläggas.

.

Övrigt beträffande start
Vid behov kan tävlingsledningen stuva om bollar och flytta bakåt, dock alltid inom klassen.

Resultat
Vid lika resultat i handicaptävlingar sker särskiljning genom spelhandicapmetoden i första hand och därefter den matematiska metoden. Vid scratch tävlingar koras vinnaren genom särspel, övriga placeringar genom den matematiska metoden.

Resultatlistor
Resultatlistor från tävlingen presenteras normalt på www.trummenas.se och på ”Min golf” på www.golf.se Priser

Prisutdelning sker i regel efter det att varje klass spelats klart. Spelare som erhållit pris skall vid prisutdelningen personligen eller via angivet ombud hämta sitt pris. Ej hämtade priser tillfaller tävlingskommittén.

/Tävlingskommittén