Vad gör valberedningen?

Vad gör valberedningen?

Kort svar

Försöker se till att vi har en så bra styrelse som möjligt.

Hur då

Genom att utvärdera nuvarande styrelse.
Genom att du lämnar synpunkter på nuvarande styrelsemedlemmar.
Genom att du lämnar förslag till nya ledamöter och suppleanter.

När då

Under hela året.

Till vem

Christina Sonberg, Ordförande. Tel 073-986 09 06
Mirja Rasmusen, ledamot. Tel 073-320 19 53
Ulf Frisesdal, ledamot. Tel 0708-11 87 00

Epost: valberedningen@trummenasgk.se